Liederen en dansen uit Vlaanderen

Type:album
Format:CD
Composer(s),:Pierre De la Rue, Jacobus Clemens Non Papa, Heinrich Isaac, Tielman Susato, Jheronimus Venders, Ludovicus Episcopius, Petrus Phalesius, Nicolas Liègeois, Cornelius Boscoop
Performer(s):Currende, Capella Sancti Michaelis
Conductor(s):Erik Van Nevel
Label(s):Eufoda
Label code:1163
Distributor:Codaex
Release date:1993
Present in Music centreja
Stocknumber:001548
Genre(s):oude muziek

Track-Info

Susato Tielman:
1. Pavane-gaillarde 'La Donna'
4. Pavane-gaillarde-Ronde 'Mille Ducas'
6. Basse Dance 'Dont vient cela' + reprise

Anoniem:
2. Druck en verdriet
3. Wie sach oit
10. my heeft een piperken dagh ghestelt
14. Tsou een meysken gaen om wijn

Venders Jheronimus
5. Mins liefkens bruin oghen

de la Rue pierre:
7. Mijn hert altijt heeft verlanghen

Clemens non papa
8. Roepen, bidden

Phalèse P.
9. Pavane sur la bataille, gaillarde sur la Bataille, Premier branle de la guere, Branle de la guerre
13. Pavane de garde, Gaillarde de garde, volte
16. Almande, Alemande courrante, Gaillarde au joly boys
19. Branle de Bourgoigne, Branle de Champagne, Branle 6, Ungaresca, Saltarello

Liégeois N.
11. noch weet ick een schoen ioffrau fyn
12. Noch weet ick een schoen ioffrau fyn (instr)

Isaac Heinrich:
'T meisken was jonck

Boscoop C.
17. Wilt doch belijen

Episcopius Ludovicus (Ludovicus de Bisschop)
18. Ghequetst ben ic van binnen


Capella Santic Michaelis, Currende Consort o.l.v. Erik van Nevel

Related Items

Documents:De Vlaamse Polyfonie (book)
Flemish Polyphony (book)
Releases:De Vlaamse Polyfonie