Egidius waer bestu bleven - Gruuthuse Manuscript

Type:album
Format:CD
Composer(s),:anoniem
Performer(s):Het Paul Rans Ensemble, Paul Rans, Philippe Malfeyt, Piet Stryckers, Paul Van Loey
Label(s):Eufoda
Label code:001316
Release date:1992
Present in Music centreja
Stocknumber:001316
Genre(s):oude muziek, traditionele folk

Track-Info

Wi willen van den kerels zinghen
De capelaen van Hoedelem
Mijn herte es sonder cnoop gheletst
Comes Flandriae (Brugge ca. 1381)
God gheve ons eenen bliden wert
Scinc her den wijn
So wie bi nachte gherne vliecht
Het was een rudder wael ghedaen
Mijn hertze en can verbliden niet
Ach zich voor dich
Het soude een scamel mercenier
Ic sach een scuerduere open staen
De vedele es van so zoeter aert
Wel op, elc zondich si bereit
Dits een rondeel (Hulthem ms, ca 1380)
Egidius waer bestu bleven
Alouette voghel clein
Ach Vlaendere (Thomas Fabri, ca. 1412)
Melancolie
Een wijf van reinen zeden
Nieuwe jaer haet mich verhuecht

Related Items

Press Clips:
(Wat is dit?)
Gruuthuse-Liedboek (06.2008)
Documents:Egidius waer bestu bleven - Liederen uit het Gruuthuse-manuscript (music- and lyrics book)
Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank (study/report)