Tempo en tijd in de hedendaagse muziek. Een syllabus voor compositiestudentenCahiers van het IvOK 2

Type:book
Author(s),:Luc Van Hove, Stephan Weytjens, Mark Delaere
Publisher:Acco uitgeverij, Katholieke Universiteit Leuven (Onderzoeksgroep Musicologie)
Publishing place:Leuven
Publishing date:2007
Aantal pagina's:155
Can be consulted:at Flanders Music Centre
Stocknumber:1261
ISBN:978-90-334-6602-1
Language:Dutch