Er zit muziek in de subsidies

Type:study/report
Author(s),:Steven Marx
Publisher:Muziekcentrum Vlaanderen
Publishing place:Brussel
Publishing date:2009
Aantal pagina's:144
Can be consulted:Er zit muziek in de subsidies! (download)
Stocknumber:1726
ISBN:978 90809720 18
Language:Dutch

Preview

Related Items

News:Oproep feedback op startschot structurele ronde 2013-2016 (13.04.2011)
Startschot structurele subsidieronde 2013-2016 (04.04.2011)
Landschapsanalyse gesubsidieerde muzieksector (01.12.2009)
Pages:Muziekzaken