Zingend brons500 jaar beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe Wereld

Type:book
Author(s),:Luc Rombouts
Publisher:Davidsfonds
Publishing date:07.2010
Aantal pagina's:463
Can be consulted:at Flanders Music Centre
Stocknumber:1680
Genre(s):beiaardmuziek
Language:Dutch

Pressinfo

Zingend brons. 500 jaar beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe
Wereld wordt door Klassiek Centraal met een Gouden Label bekroond.
Klassiek Centraal (www.klassiek-centraal.be) is de Vlaamse webstek voor
klassieke muziek waar liefhebbers alle info vinden over wat het Vlaamse
muzieklandschap vandaag te beiden heeft. Klassiek Centraal kent jaarlijks een
aantal kwaliteitslabels toe aan boeken, cd’s, dvd’s en concerten. Die eer valt nu
ook Zingend Brons te beurt.
De recensie die Zingend brons het Gouden Label opleverde vindt u hier:
http://users.telenet.be/klassiekcentraal/rubriek/boetiek.htm#zibr


...uit dit boek leren we ook-even opmerkelijk-hoe de voortdurend wisselende religieuze, maatschappelijke, sociale, politieke en militaire context de ontwikkeling van een muziekinstrument en zijn repertoire diepgaand beïnvloeden, maar evenzeer hoe de klokkentorens soms de loop van de geschiedenis bepaalden, hoe de beiaard en zijn muziek als politiek en religieus propagandamiddel werden gebruikt én misbruikt. Op bijzonder vlotte, boeiende verhelderende, indrukwekkend goed gedocumenteerde, geëngageerde maar objectieve manier wordt dr wisselwerking tussen algemene geschiedenis en de geschiedenis van een muziekinstrument toegelicht. Deze brok cultuurgeschiedenis () leest haast als een roman.
(Jaak Van holen, Vlaanderen nr. 335, jg 60, april 2011, p. 127)

Related Items

News:Luc Famaey en Luc Rombouts ontvangen de Visser-Neerlandiaprijs (28.10.2011)
Zingend brons. Een nieuw standaardwerk over de beiaard. (08.07.2010)
Organisations:Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn (muziekeducatieve organisatie)
Documents:Beiaarden (book)
Beiaarden en klokkenspellen in Oost-Vlaanderen (book)
Beiaarden in België (book)
Beiaardkunst (book)
Beiaardkunst in de lage landen (book)
Het beiaardboek van Frans De Prins (book)
Van klok tot beiaard (book)
De zingende toren (book)