Voorstel van resolutie betreffende een 'Actieplan voor de muziek in Vlaanderen'

Type:document
Author(s),:Philippe De Coene, Johan Verstreken, Lieven Dehandschutter, Paul Delva, Bart Caron, Herman Schueremans, Yamila Idrissi
Publisher:Vlaams parlement
Publishing date:14.12.2011
Aantal pagina's:6
Can be consulted:Voorstel van resolutie betreffende een 'Actieplan voor de muziek in Vlaanderen' (download)
Language:Dutch

Related Items

News:Resolutie 'Actieplan voor de muziek in Vlaanderen' bekrachtigd (14.12.2011)
Minister van cultuur erkent MuziekOverleg als officiĆ«le gesprekspartner (01.12.2011)
Organisations:MuziekOverleg (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)
Documents:Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector (study/report)