Sabam maakt databank online beschikbaar

This is an archived news item

14.05.2008

Auteursvereniging Sabam heeft een nieuwe website. De meest in het oog springende nieuwigheid is de mogelijkheid om het Sabam-repertoire vrij te raadplegen.

De hele Sabam-website werd vereenvoudigd om informatie of documenten vlotter terug te vinden. Het publiek heeft de mogelijkheid om met de hulp van een tarievensimulator de auteursrechten te berekenen die te betalen zijn voor het organiseren van een evenement.

Er is tevens een speciaal luik voorzien dat de leden van Sabam in staat stelt bepaalde administratieve taken uit te voeren (aangifte van werken, raadplegen persoonlijke catalogus,…)

Het raadplegen van de databank van de muzikale, literaire en theatrale werken van het SABAM repertoire is de grootste nieuwigheid. Concreet gaat het om 5 miljoen buitenlandse muziekwerken, 650.000 Belgische muziekwerken en meer dan 175.000 literaire werken en hun rechthebbenden.

Related Items

Organisations:Sabam (beheersvennootschap)

Terug Meer nieuws