Vacature Directeur Jeugd en Muziek Vlaanderen

This is an archived news item

03.10.2008

Jeugd en Muziek Vlaanderen, gehuisvest in Brussel, coördineert jaarlijks meer dan 2.000 activiteiten, om kinderen en jongeren bewust en creatief met muziek te leren omgaan. Jaarlijks worden meer dan 200.000 kinderen en jongeren bereikt in schooltijd en in vrije tijd. De spreiding wordt ondersteund door 25 afdelingen en 6 jeugdorkesten, die naast de overkoepelende projecten ook eigen initiatieven ontwikkelen. De organisatie heeft een internationale component met als missie 'to enable young people to develop through music across all boundaries'.
Per 1 maart 2009 is J&M Vlaanderen op zoek naar een (m/v): Directeur

Uw functie: vanuit de missie 'muziek voor, door en met jongeren' werkt u een artistiek en educatief beleidsplan uit. U coördineert de activiteiten vanuit de J&M kantoren in Brussel en bent ook verantwoordelijk voor het financieel beleid.  U motiveert de werknemers en de vele vrijwilligers en zorgt voor een goede omkadering van het personeel. Als netwerker onderhoudt u de contacten met de medewerkers uit afdelingen/jeugdorkesten, met de vele partners uit het culturele en educatieve veld, met pers, sponsors en subsidiërende overheden.

Uw profiel: u combineert een diploma hoger onderwijs met minstens 5 jaar relevante ervaring. U hebt voeling met Jeugd en Muziek en met de leefwereld van de jongeren. U hebt een ruime culturele belangstelling, brede maatschappelijke interesses en voelt zich vooral thuis in de muziekwereld. U bent communicatief, spreekt naast het Nederlands vlot Frans en Engels, en kunt zowel op macro als op kleinschalig niveau organiseren en structureren.

Ons aanbod: we bieden u een uitdagende job in een aangename werksfeer tussen gemotiveerde professionele medewerkers en vrijwilligers. U krijgt de kans uw persoonlijke stempel te drukken op een interessante organisatie. Uw loon wordt berekend volgens de geldende barema's van PC 304 en wordt vastgelegd in onderling overleg, overeenstemmend met de verantwoordelijkheden en uw persoonlijke kwaliteiten. Daarnaast bevat het loonpakket andere voordelen zoals een gratis woon-werkabonnement en een groepsverzekering.

Interesse? U stuurt uw sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie naar Jeugd en Muziek Vlaanderen vzw, Baron Hortastraat 13, 1000 Brussel, of per e-mail naar herman.marien@jeugdenmuziek.be. Om geldig te zijn moet uw kandidatuur ons bereiken vóór 31 oktober 2008. Na een eerste selectie van de kandidaten kunt u in november worden uitgenodigd voor schriftelijke en mondelinge proeven. Voor bijkomende inlichtingen belt u met Herman Mariën op het nummer 02/507 84 36.

Related Items

Organisations:Jeugd en Muziek Vlaanderen (muziekeducatieve organisatie)

Terug Meer nieuws