Jeugd en Muziek Vlaanderen zoekt professionele muzikanten

This is an archived news item

22.10.2008

Jeugd en Muziek Vlaanderen coördineert jaarlijks meer dan 2.000 activiteiten, om kinderen en jongeren bewust en creatief met muziek te leren omgaan. Jaarlijks worden meer dan 200.000 kinderen en jongeren bereikt in schooltijd en in vrije tijd. De spreiding wordt ondersteund door 25 afdelingen.
Jeugd en Muziek biedt voorstellingen/concerten aan waarin muziek centraal staat (eventueel geflankeerd door theater, dans, film,…), met als doelgroepen kleuters (4-6j.), kinderen (7-11j.), jongeren (12-18j.) en families.

Concerten van Jeugd en Muziek streven naar het integreren van eindtermen. Ze zijn gebaseerd op originele uitgangspunten, een bestaand repertoire in een actuele context, creatieve concertpraktijk, het opwekken van verwondering, een medium tussen jonge componisten en publiek en het integreren van nieuwe technologieën in een creatieve omgeving. De concerten/voorstellingen hebben geen commercieel of schools karakter.

Voorstellen graag bezorgen vóór 15 november met vermelding van doelpubliek, bezetting, programma, technische fiche, uitkoopsom en cv’s.
Voorwaarden: muzikanten hebben een bachelor diploma muziek of gelijkaardige ervaring

Stuur je voorstel naar:
per mail: jan.demoor@jeugdenmuziek.be
Per Post:
Jeugd en Muziek Vlaanderen
t.a.v.
Jan De Moor
Baron Hortastraat 13
1000 Brussel
tel. 02/507.84.52

Related Items

Organisations:Jeugd en Muziek Vlaanderen (muziekeducatieve organisatie)

Terug Meer nieuws