Studie carrière Vlaamse professionele popmuzikanten bekroond met 3e Popthesisprijs

This is an archived news item

18.12.2008

Poppunt, aanspreekpunt voor muzikanten en dj’s, organiseerde in 2008 voor de derde maal de Popthesisprijs, die toegekend wordt aan de beste thesis, eindwerk, scriptie of masterproef met een aan popmuziek en/of popmuziekcultuur gerelateerd onderwerp. Winnaar van deze editie is Dries Vanherwegen, die een beschrijvend onderzoek deed naar de carrières van Vlaamse professionele popmuzikanten.Een deskundige jury besliste wie ten aanzien van de volledige muzieksector eeuwige roem en een cheque van €500 in ontvangst mocht nemen. Die jury bestond in 2008 uit Ayco Duyster (Studio Brussel), Sasha Van der Speeten (De Standaard, FM Brussel), Marc Steens (ClubCircuit) en Carlo Vuijlsteke (Muziekcentrum Vlaanderen). Gert Keunen (Rockacademie Tilburg / Briskey) was juryvoorzitter.

De hamvraag in het onderzoek van Dries Vanherwegen luidde: welke strategieën hanteren popmuzikanten om een professionele carrière uit te bouwen?

Uit het onderzoek blijkt dat het muzikantenbestaan financieel onzeker is, maar dat de jobvoldoening sterk genoeg is om te blijven doorzetten. Om financieel te overleven combineren veel muzikanten verschillende (artistieke) jobs, of in aanverwante sectoren: netwerking als muzikanten is immers cruciaal. De ondersteuning van de overheid is ontoereikend: het Kunstenaarsstatuut vertoont belangrijke hiaten, en veel muzikanten vallen tussen wal en schip als het komt op ondersteuning door alternatieve managementbureaus of CultuurInvest. Het onderzoek bevestigt ook een trend: het livewerk vormt het zwaartepunt van het inkomen van de meeste muzikanten; cd’s zijn verworden tot dure visitekaartjes.

De tweede plaats was voor Willem Scheire (VUB), met zijn geschiedkundig onderzoek naar punk in Vlaanderen einde jaren ’70.

Margot Vanhouche (VUB) onderzocht succesfactoren binnen de Vlaamse cultuurindustrie, en spitste zich daarbij toe op Clouseau en Laura Lynn. Haar onderzoek was goed voor de derde plaats.

De Popthesisprijs werd uitgereikt op woensdag 17 december tijdens een studiedag van Poppunt en IASPM (International Association for the Study of Popular Music) in de Brusselse Ancienne Belgique. Academici en sprekers uit de popsector debatteerden er met elkaar over de factoren van carrièresucces: gaat het enkel over geld, of volstaan maatschappelijke meerwaarde en een positieve zelfbeeld? En haalt economie of sociologie daarbij de bovenhand?

Overzicht laureaten

1. Dries Vanherwegen (KUL)
‘Alleen Elvis blijft bestaan? Een beschrijvend onderzoek naar de carrières van Vlaamse professionele popmuzikanten.
Verhandeling ingediend voor het verkrijgen van de graad van licentiaat in de sociologie
KUL, faculteit Sociale Wetenschappen, opleiding sociologie
promotor: Prof. Dr. Rudi Laermans

2. Willem Scheire (VUB)
‘Punk in Vlaanderen einde jaren '70: populaire cultuur en jeugdcultuur in een crisisperiode’
Verhandeling ingediend voor het verkrijgen van de graad van licentiaat in de geschiedenis VUB, faculteit letteren en wijsbegeerte, opleiding geschiedenis
Promotor: Prof. Dr. P. Scholliers

3. Margot Vanhouche (VUB)
‘Succes gegarandeerd? Een onderzoek naar succesfactoren binnen cultuurindustrieën op basis van twee cases uit de Vlaamse muziekindustrie: Clouseau en Laura Lynn.’
Verhandeling ingediend voor het verkrijgen van de graad van master in de communicatiewetenschappen
VUB, faculteit letteren en wijsbegeerte, opleiding communicatiewetenschappen Promotor: Prof. Dr. Katia Segers

Related Items

News:Popthesisprijs 2009 uitgereikt (15.02.2010)
Organisations:Poppunt (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)
Documents:'Alleen Elvis blijft bestaan?' (thesis)
Punk in Vlaanderen einde jaren '70 (thesis)
Succes gegarandeerd? (thesis)

Terug Meer nieuws