Muzieksector presenteert Manifest in het Vlaams Parlement

Sector onderstreept de nood aan een geïntegreerde visie van de overheid

This is an archived news item

06.02.2009

Op donderdag 5 februari stelde de Muzieksector haar Manifest voor in de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement.  Onder de noemer “Music is Life” vraagt de sector het engagement van de overheid, en de volgende Vlaamse Regering in het bijzonder, om in dialoog met de sector te werken aan het opmaken en uitvoeren van een muziekactieplan. 

Het muziekactieplan moet een geïntegreerde visie bevatten op de muzieksector over de verschillende beleidsdomeinen heen.  Met dit Manifest beklemtoont de muzieksector de absolute noodzaak van een plan om de ontplooiingskansen van de muzieksector in binnen- en buitenland te vergroten. Als constructieve aanzet worden enkele inhoudelijke richtlijnen geformuleerd.

Het Manifest is een gezamenlijke nota van zeventien organisaties (belangenbehartigers en steunpunten) die de georganiseerde muzieksector in Vlaanderen vertegenwoordigen.  Zowel de amateur- als de professionele sector heeft aan deze tekst meegewerkt, van pop & rock en jazz tot klassiek, van productie tot presentatie.  Het kwam tot stand als gevolg van een traject dat werd aangevat begin 2008 als een eerste volwaardig sectoroverleg in de muzieksector.

Muziekcentrum Vlaanderen en 5 vertegenwoordigers van dit sectoroverleg presenteerden het Manifest in het Vlaams Parlement en voerden het debat met de parlementsleden.

Concreet vragen de vertegenwoordigers:
- Een formele en structurele dialoog met de overheid
- Dat de sector systematisch wordt geconsulteerd bij belangrijke beleidsbeslissingen
- Dat de Overheidsdiensten meer voeling krijgen met de noden van de sector door o.m. aanwezig te zijn op belangrijke sectormomenten, buitenlandse beurzen,…

Dit gezamenlijke initiatief is uniek in de Vlaamse muziekgeschiedenis: nooit eerder wordt dit soort van signaal door een zo groot deel van de sector gedragen.

Klik hier om de tekst van het Manifest te consulteren.

Related Items

News:MuziekOverleg presenteert "Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector" (19.03.2010)
Verslag hoorzitting 'Manifest van de muzieksector' online (05.03.2009)

Terug Meer nieuws