Themanummer Courant rond subsidies binnen het Kunstendecreet

This is an archived news item

24.11.2009

In de laatste Courant, het tijdschrift van het Vlaams Theater Instituut, worden de subsidiebeslissingen van april 2009 onder de loep genomen. Het Vlaams Theater Instituut keek hierbij ook over het muurtje naar de beeldende en audiovisuele kunst, muziek en architectuur: de kunstensteunpunten BAM, Muziekcentrum Vlaanderen en het Vlaams Architectuurinstituut schreven elk een artikel waarin ze inzoomen op de impact van de subsidiebeslissingen voor hun sectoren.

Het artikel 'Er zit muziek in de subsidies!' van onderzoeker Steven Marx (Muziekcentrum Vlaanderen) geeft een overzicht van de subsidies uit het kunstendecreet voor muziek. Daarbij is natuurlijk vooral de stijging van de pot voor structurele subsidies opvallend. Maar langs de andere kant van de medaille blijken de projectsubsidies, de 'punctuele' tussenkomsten voor de internationale werking, subsidies voor creatieopdrachten en opnameprojecten sterk aan belang te moeten inboeten. De individuele beurzen voor kunstenaars worden op hun beurt amper benut in de muzieksector. De scheve verhouding die de laatste vijf jaar onstaan is tussen projecten en structurele subsidies wordt daardoor extra benadrukt. Hierdoor komt enerzijds de instroom en innovatie onder dwang, maar zijn er ook weinig ondersteuningsmogelijkheden voor individuele muzikanten of componisten.

Naast het subsidieoverzicht wordt in het artikel een eerste tipje opgelicht van de analyses in het uitgebreide dossier 'Er zit muziek in de subsidies!' dat zal voorgesteld worden tijdens de Staten Generaal va de Klassieke Muziek op 30 november in het Concertgebouw Brugge. Inschrijven voor de presentatie van het dossier zelf met aansluitend debat over muzieksubsidies in Vlaanderen kan nog steeds via deze link.

Het volledige themanummer kan je hier downloaden.

Related Items

News:Landschapsanalyse gesubsidieerde muzieksector (01.12.2009)

Terug Meer nieuws