Muziekcentrum Vlaanderen stelt vernieuwde werkruimtes voor

10 jaar Muziekcentrum Vlaanderen

This is an archived news item

26.02.2010

De werkplek van Muziekcentrum Vlaanderen is volledig vernieuwd! De ruimtes zijn niet alleen gerenoveerd, maar ook uitgebreid. De heropening valt samen met het tienjarig bestaan van Muziekcentrum Vlaanderen. Maar dat is niet alles: we leiden ook een nieuwe beleidsperiode voor de organisatie in en geven het startschot voor een nieuwe duurzame logistieke samenwerking met de buren: concertzaal Ancienne Belgique (AB).

Muziekcentrum Vlaanderen en AB gaan in op de roep van de overheid naar maximale synergie en willen daarom hun fysieke ruimte in hartje Brussel optimaal benutten. De compleet vernieuwde ruimte is een gemeenschappelijke realisatie van Muziekcentrum Vlaanderen, AB en de Vlaamse Gemeenschap die fors investeerde in dit project. Ook de AB ticketshop werd in deze nieuwe ruimte ondergebracht en krijgt een onthaalfunctie voor Muziekcentrum Vlaanderen.

En er is nog een fijn bijverschijnsel aan deze verhuis- en verschuivingsoperatie: de vrijgekomen ruimte in de AB vormt, samen met de twee bovenliggende verdiepingen, het nieuwe “Huis 23”. Deze nieuwe plek zal in de toekomst door beide organisaties aangeboden worden voor sectorbijeenkomsten, vergaderingen of netwerkmomenten. Hierdoor willen we overleg, dialoog en samenwerking binnen de muzieksector stimuleren. De bundeling van krachten zorgt meteen ook voor een stevige muzikale poot in hartje Brussel die bijdraagt tot de verankering van het Vlaams cultuurleven in de hoofdstad. Op termijn kan je hier terecht voor lezingen, persvoorstellingen, presentaties en dergelijke meer. Een eerste concrete invulling hiervoor zijn alvast de muziekcollecties van Muziekcentrum Vlaanderen en AB, die ook in “Huis 23” hun plek krijgen.

Naast overleg en samenwerking wil Muziekcentrum Vlaanderen in 2010 zelf een instrument ontwikkelen dat toelaat om op een objectieve manier de gezondheidstoestand van de muzieksector te monitoren: gaat het goed of gaat het slecht met de (professionele) muziek(sector) in Vlaanderen? Door feitelijke, objectieve en kwantificeerbare cijfers uit de muzieksector samen te brengen, wil het steunpunt evoluties op langere termijn schetsen en onderzoek hierrond stimuleren.

Met de heropening wordt ook het digitaal documentatieplatform van Muziekcentrum Vlaanderen gelanceerd. Met meer dan 10.000 gecatalogeerde items is het documentatieplatform dé digitale toegangspoort tot de documentatie die Muziekcentrum Vlaanderen de voorbije jaren verzamelde.

Het steunpunt initieerde en begeleidt ook het gezamenlijk traject van de belangrijkste koepelorganisaties en belangenbehartigers uit de muzieksector. Via een structurele dialoog met de overheid wil het muziekplatform, waarin 17 organisaties zetelen, bouwen aan een “Actieplan” voor de muzieksector. Eén van de vele uitdagingen voor de komende jaren.

10 jaar Muziekcentrum Vlaanderen in vogelvlucht

1999: we starten onze opdracht vanuit het Muziekdecreet met twee belangrijke taken: de uitbouw van een “documentatie- en informatiecentrum op het domein van de muziek” en “de Vlaamse componisten, muziekensembles en het Vlaamse muziekleven in het algemeen promoten, zowel in binnen- en buitenland, met een evenwichtige inspanning voor de diverse muziekvormen.”

De eerste beleidsperiode 1999–2002 concentreert zich op de uitbouw van de organisatie zelf. Om de werking vorm te geven, laten we de Katholieke Universiteit Leuven en de Vrije Universiteit Brussel een tweeledig onderzoek voeren naar problemen bij de promotie van muziek uit Vlaanderen en knelpunten en noden bij Vlaamse muzikanten. Het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vragen we een inventaris van de bestaande documentatie over muziek in Vlaanderen op te stellen. De resultaten van beide onderzoeken dienen als basis voor onze eerste beleidsplannen.

In een tweede beleidsperiode 2003–2005, gaat onze aandacht volop naar de uitbouw van promotie-activiteiten en de ontwikkeling van eigen acties. We organiseren de eerste edities van activiteiten als de “Staten-Generaal van de Klassieke Muziek”, “Popgrond” en de “Flemish Jazz Meeting”. We realiseren verschillende informatieve en promotionele publicaties en in het buitenland maken we ons bekend als aanspreekpunt voor muziek uit Vlaanderen. In eigen land organiseren we de ZaMu Music Awards, een volwaardig sectorevenement met nationale uitstraling. We ontwikkelen een uitgebreide website en databank die de sector documenteert en informeert en starten een inventariseringsproject rond Vlaams fonografisch muzikaal erfgoed (www.muziekarchief.be). In samenwerking met andere organisaties werken we aan een zakelijk traject, intussen verzelfstandigd in het Kunstenloket.

Met de overschakeling in 2006 naar een geïntegreerd Kunstendecreet wordt Muziekcentrum Vlaanderen een steunpunt en krijgt het een aantal accentverschuivingen in zijn opdracht. Zo staan we de sector voortaan bij op het vlak van “praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en beeldvorming en communicatie”. De organisatie vervult daarbij een intermediaire rol tussen het veld en de overheid.

In de derde beleidsperiode 2006–2009 focussen we bijgevolg op de relaties binnen de muzieksector zelf en hun verhouding met de overheden en met andere sectoren. We leggen de basis voor het overleg binnen de sector en voor de structurele dialoog met de overheid. Samen met de belangrijkste spelers uit de sector starten we een traject om tot een langetermijnvisie voor de muzieksector te komen, ondertussen geëvolueerd tot een volwaardig “Muziekplatform”. De ZaMu Music Awards groeien uit tot de Music Industry Awards (MIA’s). Het buitenland maakt kennis met acties zoals “Flamundo!” en “Belgium Booms”. Met het data-analyseproject Kwarts beginnen we met partners uit het veld aan objectieve analyses van het kunstenlandschap in Vlaanderen.

Related Items

News:Verslag heropening Muziekcentrum Vlaanderen (10.03.2010)
Organisations:Muziekcentrum Vlaanderen (ondersteunende organisatie, bibliotheek, archief, studiecentrum, website)

Terug Meer nieuws