Advanced Master in hedendaagse kamermuziek

This is an archived news item

01.03.2010

Het conservatorium van Gent biedt sinds het academiejaar 2009-2010 een ‘Advanced Master’ aan met nadruk op hedendaagse kamermuziek. Deze voortgezette opleiding, bestaande uit twee studiejaren (60 credits per jaar), wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met het Gentse Spectra ensemble en het Brusselse Ictus ensemble.

Deze opleiding is bestemd voor muzikanten die een doorgedreven specialisatie in de uitvoering van hedendaagse solo- en kamermuziek muziek willen combineren met de ontwikkeling van een professionele loopbaan.
De vaktechnische en artistieke vaardigheden worden getraind onder individuele begeleiding van gerenommeerde specialisten in de hedendaagse muziek waaronder leden van het Spectra en het Ictus ensemble. Daarnaast biedt het conservatorium complementaire theoretische en praktijkgerichte lesonderdelen aan. De studie resulteert in een zelfstandig geconcipieerd, schriftelijke gefundeerd en publiek gerealiseerd concertproject. Door het succesvol verwezenlijken van deze drie doelstellingen geeft de student blijk van artistieke autonomie, reflectieve capaciteiten en van een internationaal niveau op het gebied van de uitvoeringspraktijk. 

Toelatingsvoorwaarden
Studenten die zich wensen in te schrijven voor deze opleiding dienen reeds te beschikken over het diploma van Master in muziek of over een door het conservatorium als equivalent erkend diploma. De kandidaten moeten eveneens slagen in de artistieke toelatingsproef. 

Inschrijvingsgeld per academiejaar = € 2,000
Voor het eerste academiejaar zijn er een beperkt aantal beurzen beschikbaar ter waarde van €1,235 die toegekend worden aan de best geklasseerde studenten in de toelatingsproef. 
Deze Advanced Master is open voor individuele studenten die actief wensen te zijn als solist en binnen verschillende muzikale formaties. Het is eveneens mogelijks om als collectief in te schrijven (het inschrijvingsgeld wordt betaald ‘per capita’). 

De toelatingsproef
De artistieke toelatingsproef gaat door in het Conservatorium van Gent op donderdag 20 mei 2010. Alle kandidaten bereiden een programmavoor van 30 minuten en dienen een studieprojectvoorstel (Deze paper die door elke student of door elke collectief moet ingediend worden mag niet langer zijn dan 2 pagina’s en zal dienen als basis voor de ontwikkeling van de tweejarige studieloopbaan. Uit het voorstel moet een voldoende hoge kennis en ervaring blijken in het domein van de hedendaagse muziek. Individuele kandidaten kunnen in hun voorstel repertoire opnemen voor verschillende bezettingen.)  in dat kort wordt besproken met de jury na de praktische proef. Het programma voor de toelatingsproef mag enkel bestaan uit muziek van na 1950, waarvan één werk niet ouder dan 20 jaar. Er mag solo of kamermuziek gebracht worden, of een combinatie van beide.

Het inschrijvingsformulier kan per e-mail worden opgevraagd via dit adres: e-mail of telefonisch op 09 269 20 00. De inschrijving dient te gebeuren voor 1 mei 2010. Voor meer inhoudelijke informatie over de opleiding kan u mailen naar pauwels@ictus.be

Related Items

Persons/artist(s):Spectra Ensemble (ensemble (vocal-instrumentaal))
Ictus (ensemble (instrumental))

Terug Meer nieuws