Recensies RifRaf online

This is an archived news item

10.03.2010

Daar waar je tot voor kort enkel de bibliografische beschrijving terugvond, kan je vanaf nu de recensies die we sedert 2009 verzamelen uit het muziektijdschrift RifRaf integraal (én legaal) lezen op Muziekcentrum.be. Ondertussen zijn gesprekken aan de gang om ook andere Vlaamse muziektijdschriften warm te krijgen om deze dienst aan te bieden aan de muzieksector.

Hier vind je alvast een voorbeeldje hoe we de artikels tonen. Hier kan je de lijst van items die we intussen hebben verzameld uit RifRaf bekijken. Deze lijst is uiteraard niet exhaustief: onze aandacht gaat in de eerste plaats enkel naar alles wat met muziek uit Vlaanderen te maken heeft.  Artikels uit nieuwe RifRaf-edities worden pas  twee weken na de verschijning van het tijdschrift online raadpleegbaar gemaakt.

Naast het dagelijks persoverzicht controleren we ook wekelijks binnen- en buitenlandse tijdschriften op het verschijnen van artikels over muziek uit Vlaanderen. Deze worden digitaal gecatalogeerd en gekoppeld aan andere informatie in de Muziekcentrumdatabank. Je kan je op eenvoudige aanvraag (redactie@muziekcentrum.be) abonneren op een dagelijks persoverzicht.

Met deze dienst willen we mee helpen we mee aan het documenteren van de muzieksector. Naast persknipsels kan je bij ons ook terecht voor studies, naslagwerken, eindverhandelingen, onderzoeksrapporten en andere vakliteratuur. Je kan de hele catalogus raadplegen in het digitaal documentatieplatform.

Related Items

Organisations:RifRaf (muziektijdschrift / dagblad)
Muziekcentrum Vlaanderen (ondersteunende organisatie, bibliotheek, archief, studiecentrum, website)

Terug Meer nieuws