Vacature zakelijk medewerker bij Muziekcentrum Vlaanderen

This is an archived news item

20.05.2010

Muziekcentrum Vlaanderen zoekt een tijdelijke zakelijke medewerker met ervaring (vervangingscontract n.a.v. zwangerschap).

Periode: maandag 9 augustus tot en met vrijdag 24 december 2010 (ev. beschikbaar zijn vanaf half juli). We voorzien een inlooptijd van 3 weken in de periode voor 1 september 2010 samen met de
huidige coördinator financiën en aan het einde van de periode enkele dagen om de dossiers terug door te geven. Het gaat om een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur


Algemene functieomschrijving zakelijk medewerker:

plannen, organiseren en controleren van het financieel en het ondersteunend administratief beleid waardoor het beleidsplan binnen de vooropgezette financiële doelstellingen kan worden gerealiseerd

Resultaatgebieden:
‐ dagelijkse leiding
‐ strategische planning
‐ subsidiëring & forecasting
‐ coördinatie personeels‐ en loonadministratie
‐ coördinatie en input boekhouding
‐ budgetcontrole en rapportering (project‐ en organisatieniveau)
‐ administratief ondersteunend beleid

Uw profiel:

- financiële opleiding of aantoonbare ervaring
- minimaal twee jaar ervaring met een vergelijkbaar takenpakket
- je werkt zelfstandig, accuraat en resultaatgericht
- degelijke kennis van MS Office Excel
- ervaring met computerboekhouden
- je bent flexibel qua werkuren
- affiniteit met muziek uit Vlaanderen is een pluspunt


Concreet uit te voeren taken in deze periode:

Financieel:
- voorbereiding van alle financiële bewijsstukken (opmaak facturen / codering / betalingen) tot en met invoer van de boekhouding in het boekhoudpakket en controle van de verwerking
- bij voorkeur in staat tot maandafsluitingen van de boekhouding
- opvolging liquiditeitspositie van de organisatie
- budgetcontrole 2010: rapportage naar personeel, directie en RvB van de actuals en forecasting resultaat
- opmaak begroting 2011 (incl. invulling in Finex‐model van de overheid)
- opmaak actieplan 2011 (coördineren inhoud / invullen financieel luik)
- opmaak projectbegrotingen
- verzekeringen: opvolging lopende polissen
- contractenbeheer i.v.m. kantoor en werking
- contacten met boekhoudkantoor, banken, accountant en agentschap Kunsten & Erfgoed
omtrent zakelijk aspecten

Personeel (loonadministratie):
- maandelijkse voorbereiding loonverwerking en opvolging sociaal secretariaat
- opvolging afwezigheden personeel
- bestelling maaltijdcheques
- contractenbeheer personeel
- opvolgen intern tijdsregistratiesysteem en rapportage naar directie en RvB.

Je kan rekenen op een degelijke verloning incl. een aantal extralegale voordelen overeenkomstig jouw ervaring en kennis. Voor Muziekcentrum Vlaanderen VZW zijn gelijke kansen belangrijk ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd en handicap.

Spreekt deze tijdelijke functie met het hierboven opgesomde concrete takenpakket je aan? Aarzel dan niet uiterlijk op 31 mei je CV en gemotiveerd schrijven te bezorgen op het volgende E‐mailadres:
caroline@muziekcentrum.be. Voor extra informatie kan je terecht bij Caroline Rombaut – tel. 02 504 90 91

Related Items

Organisations:Muziekcentrum Vlaanderen (ondersteunende organisatie, bibliotheek, archief, studiecentrum, website)

Terug Meer nieuws