Muziekoverleg reageert op besparingen minister Schauvliege

This is an archived news item

14.05.2010

17 organisaties uit de muzieksector reageren met een open brief op de beslissing van minister Schauvliege om een deel van de budgetten voor cultuur te blokkeren wegens besparingen.

Open brief aan Minister Schauvliege

Mevrouw de minister,

“Door de budgettaire context heeft de Vlaamse Regering beslist een deel van de beschikbare budgetten te blokkeren.  Dit betekent dat deze middelen op dit ogenblik niet kunnen worden aangewend om initiatieven te subsidiëren.”  Met deze droge mededeling moest de Cultuursector het gisteren doen.  Voor meer informatie konden we uw administratie contacteren, lazen we nog.
De structureel gesubsidieerde organisaties en gezelschappen  krijgen,  na de niet geringe inlevering op de eerder toegekende middelen, dit jaar geen bijkomende besparingen meer te verwerken. De lopende procedure voor de al ingediende projectsubsidies en de opnameprojecten zou ook gewoon doorgaan al zal de beslissing hoe dan ook binnen de ‘beschikbare kredieten’ moeten passen. 
Maar voor de aanvragers van nog niet ingediende internationale projecten, compositie-opdrachten, internationale werkverblijven en reis- verblijf en transportsubsidies voor het lopende jaar is  er helaas minder goed nieuws. Zij kunnen zich de moeite van het indienen van een dossier besparen. Plande je als artiest een Europese tournee in het najaar of werd je onlangs uitgenodigd voor een buitenlands festival, pech!  België krijgt dan wel binnenkort het culturele voorzitterschap van Europa, maar heel wat Vlaamse artiesten zullen niet langer kunnen toeren in Europa! Beleid kan ironisch zijn!

Verlies van lading of total loss?

De blokkering van de overheidsmiddelen betekent normaal alleen dat de storting van de subsidie wordt vertraagd en is dus alsnog geen besparing. Maar als er géén dossiers meer mogen worden ingediend en dus ook geen budgetten vastgelegd,  dan blijft het niet besteedde geld op de cultuurbegroting gewoon in de staatskas en is er alsnog bespaard. Ook zij die rekenen op geld van het FOCI krijgen vandaag alleen maar onzekerheid. Bovendien is de vrees niet onterecht dat  bij de begrotingsopmaak voor 2011 het effectief uitgegeven bedrag  voor de diverse posten op de cultuurbegroting plots de norm zal zijn voor het bepalen van het nieuwe cultuurbudget, en niet het eerder voorziene en beleidmatig onderbouwde bedrag. Met andere woorden, de besparingsfetisj van deze Vlaamse regering dreigt er toe te leiden dat de financiële inhaalbeweging die men het afgelopen decennium in het beleidsdomein Cultuur realiseerde, in amper twee jaar tijd van tafel wordt geveegd.

Artiesten betalen de rekening
De huidige blokkering kent dus haar grootste impact op die artistieke projecten en individuele kunstenaars die op projectmatige wijze ondersteund zouden moeten worden. U sust de sector met de medeling dat aan de tewerkstelling niet wordt geraakt.  Maar voor artiesten geldt dit niet. Ook bij de besparingen voor de structureel gesubsidieerde organisaties bleken de artiesten noodgedwongen de eerste slachtoffers (zie persberichten van AB en deSingel). De tewerkstelling en podiumkansen van de artiesten en hun entourage staan blijkbaar op het laatste trapje van het kunstenbeleid.
U zegt ook dat u het betreurt dat uw beslissing het bereiken van een meer evenwichtige verhouding tussen structurele en projectmatige subsidies – nochtans  één van de doelstellingen in uw beleidsplan  - bemoeilijkt. We kunnen ons bij deze treurnis enkel volmondig aansluiten.

Geen kennis, geen keuzes maar veel kerktoren!

In het manifest ‘Music is Life: de schaduw van de kerktoren’ dat de muzieksector in maart 2010 presenteerde in het Vlaams Parlement kon het niet genoeg benadrukt worden: het versterken van de internationaliseringskansen van de muzieksector zorgt voor extra dynamiek en zuurstof in het lokale muziekveld.  Het leek alsof de sector met die vraag bij u ook aan het juiste adres was. Het ‘internationaal cultuurbeleid versterken’ is zelfs één van uw strategische doelstellingen. Door de kraan voor alle projectmatige steun voor internationale projecten en de tussenkomsten in reis-, verblijf- en transportkosten boudweg dicht te draaien,  ondergraaft u de budgettaire hefbomen voor uw eigen beleid. Uw actuele  budgettaire beleidskeuzes stroken helaas geenszins met wat u in uw korte periode als Vlaams minster al poneerde. 
De tering moet, zeker in tijden van crisis, naar de nering gezet worden. Daarvan moet de  muzieksector niet worden overtuigd. Maar de beleidskeuzes mogen er niet toe leiden dat, na voortdurende besparingsoperaties, het artistiek landschap zal gelijken op een kaalgevreten veld, waar seizoenenlang niets is kunnen ontkiemen…

Mevrouw de minister,

Het muziekoverleg nodigt u uit om een open dialoog te voeren over een muziekbeleid waarin subsidies kaderen in een breder financieringsbeleid dat aanzet tot ondernemingszin. We hopen dat u deze uitnodiging aanvaardt. Het is voor onze sector heel belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de precieze gevolgen van deze blokkering om een bloeiende sector te blijven garanderen.

Het muziekoverleg

Het Muziekoverleg bestaat uit:

Arthena: De belangenvereniging van de titularissen van auteursrecht en de naburige rechten groepeert 30 representatieve verenigingen en beheersvennootschappen van auteurs, uitvoerende artiesten en producenten actief in verschillende culturele sectoren, waaronder Sabam, Uradex, Auvibel, Smart,… (www.arthena.be)

BEA: De Belgian Entertainment Association is de beroepsvereniging van de Belgische games-, muziek- en video-industrie. (www.belgianenterainment.be)

BIMA: De Belgian Independent Music Association is de belangenvereniging van de onafhankelijke platenproducenten. (www.bima.be)

Clubcircuit: De koepel van 11 Vlaamse onafhankelijke muziekclubs en concertorganisatoren. (www.clubcircuit.be)

ComAV: Het Componisten Archipel Vlaanderen is een belangenvereniging voor componisten
actief in Vlaanderen. (www.comav.be)

FMIV: De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen is de koepel en de belangenbehartiger van erkende organisaties actief in de sector van de festivals. (www.muziekfestivals.be)

GALM: Het Genootschap Auteurs Lichte Muziek behartigt de professionele, juridische, materiële en creatieve belangen van de auteurs en componisten lichte muziek. (www.galm.be)

Koor & Stem: Deze organisatie streeft naar een verdere uitbouw van de amateurkunstbeoefening binnen de vocale sector in Vlaanderen, zowel kwalitatief als kwantitatief. (www.koorenstem.be)

MMaF: De Music Managers Federation is het aanspreekpunt voor muziekmanagers alsook de artiesten die zij vertegenwoordigen en dit zowel in een nationale als internationale context. (www.mmaf-belgium.be)

Musicpublishers.be
: De overkoepelende organisatie van de belangrijkste muziekuitgevers in België. (www.musicpublishers.be)

Muziekcentrum Vlaanderen: Steunpunt voor de professionele muzieksector in Vlaanderen (www.muziekcentrum.be)

Muziekmozaïek: Impulscentrum voor folk en jazz, aanspreekpunt voor al wie, in groepsverband of individueel, van beginnend tot semi-professioneel met folk en/of jazz bezig is. (www.muziekmozaiek.be)

oKo: De ledenvereniging Overleg Kunstenorganisaties is belangenbehartiger, werkgeversfederatie en spreekbuis  van  150 organisaties uit de professionele podiumkunsten- en muzieksector. (www.overlegkunsten.org)

Poppunt: Werkt aan het maximaliseren van kansen voor beginnende en semi-professionele muzikanten en DJ’s uit pop, rock, dance en aanverwante muziekgenres. (www.poppunt.be)

VAKAS: De vakvereniging van Vlaamse Arbeidsbemiddelingskantoren voor Artiesten en Schouwspelen. (www.vakas.be)

VLAMO: De Vlaamse Amateurmuziekorganisatie is het overkoepelend orgaan voor amateurorkesten in Vlaanderen. (www.vlamo.be)

VLAPO: De vereniging Vlaamse Podiumartiesten is het aanspreekpunt ter verdediging, behoud en promotie van het Vlaamse lied. (www.vlapo.be)

Related Items

Organisations:MuziekOverleg (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)

Terug Meer nieuws