MuziekOverleg presenteert geactualiseerd federaal memorandum

This is an archived news item

26.05.2010

Inspelend op de politieke actualiteit, werkte het MuziekOverleg afgelopen weken aan een federaal memorandum. Hierbij baseerden we ons op het memorandum dat we eind 2008 opstelden én op de federale materies uit het recente manifest ‘Music is Life’, dat we op 18 maart 2010 in het Vlaams Parlement presenteerden. Dit federaal memorandum werd overgemaakt aan de partijfracties en verschillende politici.

In Vlaanderen werken drie op vier KMO’s gewoon onder de eigen kerktoren – 74 procent van hen exporteert zijn producten niet. Dit zijn de enigszins ontnuchterende cijfers van een Vlerick-studie uit 2008. Ook de Vlaamse muzieksector blijft al te vaak onder de eigen kerktoren hangen. Kunnen we de internationale kwaliteitstoets niet doorstaan? Ontbreekt het ons aan ondernemerschap? Ontberen we de juiste netwerken of ondersteuning?

Deze cijfers waren maar een van de vele aanleidingen voor 17 organisaties uit de brede muzieksector om twee jaar geleden de koppen bij elkaar te steken en om als MuziekOverleg werk te maken van een gezamenlijke visie en een gemeenschappelijk plan. De ambitie was van in het begin groot: hoe zorgen we ervoor dat de Vlaamse muzieksector in 2020 beter werkt, nog meer successen boekt, de weg vindt naar het binnenlandse en buitenlandse publiek, economisch en artistiek slagkrachtig is en bloeit als nooit tevoren?

Op 18 maart 2010 presenteerde het MuziekOverleg de publicatie ‘Music is Life! Een integrale visie voor de muzieksector’. Dit visiedocument biedt een helder overzicht van de uitdagingen waar de Vlaamse muzieksector bij de aanvang van het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw voor staat. Daarnaast draagt het ook de nodige bouwstenen aan – met hun financiële, infrastructurele, economische en organisatorische implicaties – om deze uitdagingen terdege aan te pakken. Zowel aan de regionale als aan de federale overheid wordt gevraagd om, met concrete aanpassingen, wijzigingen of veranderingen in de reglementering, hieraan mee te helpen.

In het “Federaal memorandum” wordt vanzelfsprekend enkel gefocust op de federale bevoegdheden.

Het MuziekOverleg is er van overtuigd dat een aangepaste regelgeving of een betere toepassing ervan tot concrete en significante verbeteringen kunnen leiden voor de scheppende en uitvoerende kunstenaars en hun entourage. De muzieksector staat de komende jaren voor heel wat grote uitdagingen; we hopen en verwachten dat de federale overheid hieraan als partner mee wil werken.

Download hier het Federaal Memorandum van het MuziekOverleg.

Related Items

News:Muziekcentrum Vlaanderen en Poppunt presenteren Federaal Memorandum (03.10.2008)
Organisations:MuziekOverleg (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)

Terug Meer nieuws