Verslag Jazz#Forum 2010

This is an archived news item

25.10.2010

Op dinsdag 21 september werd de jazzsector voor het eerst in zijn geheel bijeen gebracht met het oog op meer samenwerking voor de toekomst.


Voor de realisatie en de inhoud van deze dag sloegen Muziekcentrum Vlaanderen, JazzLab Series en de Beursschouwburg de handen in elkaar met medewerking van enkele prominente spelers uit het veld. Het initiatief kon rekenen op heel wat interesse! De organisatoren telden 140 deelnemers: muzikanten als pers, organisatoren en beleidsmakers. Over het algemeen kunnen we speken van een vruchtbare dag waar op een zinnige manier over belangrijke thema's kon worden gediscussieerd, te beginnen met het toelichten van ieders eigen realiteit en standpunt. In 2 sessies kon het gesprek worden gevoerd in grote groep. In de andere sessies gebeurde dat in kleine groepjes - daarvan hebben we niet van alles een verslag. Hieronder kan u per sessie alle voorbereidende materiaal downloaden alsook het algemene verslag raadplegen. Uiteraard is hiermee het werk niet gedaan! De dag werd dan ook besloten met een warme oproep om de jazzsector te verenigen, te beginnen met de muzikanten! - zodat al de thema's en aandachtspunten die op het Jazz # Forum 2010 zijn aangehaald verder kunnen worden uitgewerkt.

Ondertussen kijken we allemaal uit naar een vervolg...


Lees hieronder de verslagen en bekijk de foto's.
Wenst u op deze teksten te reageren? dat kan via het internetforum op www.JazzLabSeries.beINLEIDING DOOR SIMON KORTEWEG:

Enkele jaren geleden maakte Simon Korteweg in opdracht van het Agentschap Kunsten & Erfgoed een rapport over jazz in Vlaanderen. In zijn document dat als titel Meer armslag voor jazz in Vlaanderen" kreeg, formuleerde hij een aantal aanbevelingen aan het beleid alsook aan de sector. Vier jaar later vroegen we hem wat hij ondertussen aan evoluties heeft kunnen vaststellen.LEZING DOOR FONS VAN DYCK

Fons Van Dyck is directeur van think/BBDO, onderdeel van één van de grootste communicatiegroepen in België en in de wereld. Think/BBDO adviseert en begeleidt lokale en internationale bedrijven in het uitwerken van hun merkpositionering, het oplossen van imagovraagstukken en het uitwerken van strategische communicatieplannen. Daarnaast is Fons Van Dyck auteur van een wekelijkse column in De Standaard over nieuwe ontwikkelingen in de wereld van marketing, communicatie en consumentengedrag. Op het Jazz # Forum kwam hij ons vertellen over deze trends en hun betrekking op cultuur. Aan die evoluties in de maatschappij kunnen we als cultuursector niet ontsnappen… We kunnen er alleen maar het beste van maken en wie weet heeft jazz binnen die trends wel heel wat troeven uit te spelen!?

Voor de inhoud van deze lezing verwijzen we naar de publicaties van Fons Van Dyck waarin de thema's die hij heeft behandeld uitgebreid aan bod komen:
"Het Merk Mens:Consumenten grijpen de macht" en "De Kracht van Wit: Verandert de crisis ons leven? Meer info: klik hier.SESSIE JAZZ IN PERS & MEDIA
met Didier Wijnants (journalist), Wim Wabbes (Vooruit) Janos Bruneel (muzikant).

Als ‘klein’ muziekgenre heeft ook jazz te kampen met verminderde aandacht in pers en media. Tijdens deze sessie werd een discussietekst voorgelegd over hoe we als sector zelf kunnen samenwerken om de kwalitatieve, objectiverende berichtgeving en duiding over jazz opnieuw op een duurzame manier in de media te krijgen.

downloads:SESSIE
OVER DE VERHOUDING TUSSEN GAGES EN TICKETPRIJZEN EN DE VERLONING VAN ARTIESTEN met Prof. Guido De Brabandere (moderator), Tina Van Bockstal (CC De Meent), Mik Torfs (JazzLab Series), Maaike Wuyts (Aubergine Artist Management), Yves Peeters (muzikant) en Lilianne Defossez (Buster)

Het grootste deel van het jazzgebeuren in België valt niet te vermarkten. Hier en daar zorgen subsidies voor wat bijsturing. Maar zelfs dan is de balans niet altijd in evenwicht. In deze sessie werd  het spanningsveld tussen een correcte vergoeding voor de artiesten, de kosten voor de organisatoren en de ticketprijzen voor een jazzconcert onder de loep genomen. Om te beginnen lieten we het woord aan Professor De Brabandere over ervaringen in onderzoek naar ticketprijzen en marktwaarden. Vervolgens luisterden we naar de standpunten van zowel een jonge muzikant als de manager van gevestigde waarden, een klein podium en een gesubsidieerd cultuurcentrum.

download:SPREIDING VAN JAZZ IN BELGIË EN OVER DE GRENS
met Karin Laenen (moderator), Maaike Wuyts (Aubergine), Hugo De Craen (deSingel) en Rik Bevernage (De Werf)

Al telt ons land een groot aantal podia, toch zijn deze heel verschillend zowel bijvoorbeeld qua capaciteit, publieksbereik als budget. Bepaalde zaken worden gedicteerd door de markt, andere bijgestuurd door verschillende beleidsniveaus. Alweer die spanning tussen vraag en aanbod. Welke strategieën hanteren artiesten? En welke positie neemt de organisator in? Zijn ze vriend of verborgen vijand? Hoe verhouden de verschillende organisatoren zich tot elkaar? Bovendien is ons land een zakdoek groot. Hoe geraken de artiesten de grens over?

downloadSESSIE OVER PROMOTIE, PUBLIEKSVERRUIMENDE INITIATIEVEN, PUBLIEKSVERNIEUWING, PUBLIEKSBINDING

Met Joris Rossie (sessieleider) Steven Verschoren (De Spiegel), Davy Van Robays (Gent Jazz), Mathias Van de Wiele (muzikant), Roel Vanhoeck (Jeugd & Muziek)

Jazz is hot, we voelen het allemaal. Er zijn meer podia, meer muzikanten, er bestaan nu ook volwaardige opleidingen etc. Maar het publiek groeit niet in hetzelfde tempo mee. Het lijkt wel alsof we er steeds minder greep op hebben. Toch zijn er heel wat factoren waar we zelf invloed op kunnen uitoefenen. In deze sessie debatteerden we in kleine groepjes rond een aantal stellingen die werden gebundeld in 5 thema's:

  • de omkadering van jazzconcerten
  • creatieve publiekswerving
  • 'rechten' en 'plichten' van de muzikant
  • publieksvernieuwing, -binding en -verbreding
  • publieksbeleving versus institutionalisering

downloadNABESCHOUWING

Tot slot van de dag werd een oproep gelanceerd voor het verenigen van de sector, en vooral: initiatief van de musici!
Deelnemerslijst Jazz # Forum 2010Bekijk hier het fotoverslag van Bruno BollaertRelated Items

News:Vierde editie Jazz#Forum: Save the date! (19.11.2015)
'Proloogvergadering' jazz & improv-programmatoren (14.08.2012)
Organisations:Beursschouwburg (grote concertzaal, club / kleine concertzaal)
JazzLab Series (ondersteunende organisatie, onafhankelijke organisator)
Muziekcentrum Vlaanderen (ondersteunende organisatie, bibliotheek, archief, studiecentrum, website)

Terug Meer nieuws