Achter de muziek aan. Een nieuw boek over het muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland.

This is an archived news item

18.01.2011

Dit boek kwam tot stand onder impuls van Resonant, Centrum voor Vlaams muzikaal erfgoed, in samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut. Het probeert alle vragen met betrekking op ons muzikaal verleden te beantwoorden.

Iedereen komt wel eens in contact met de ‘sporen’ van ons muzikaal verleden: als luisteraar of uitvoerder, als verzamelaar, als erfgoedbeheerder in een museum, bibliotheek of archief, als erfgoedmedewerker, als onderzoeker, …
Maar wat is muzikaal erfgoed eigenlijk en wat maakt het bijzonder? Welke organisaties zijn betrokken bij de zorg voor dit waardevolle erfgoed? Waarom bewaren we al dat erfgoed en hoe pakken we dat het best aan? En hoe kunnen we dit erfgoed ‘teruggeven’ aan en beter toegankelijk maken voor de samenleving zodat een groter maatschappelijk draagvlak ontstaat voor het in stand houden van dat erfgoed?
Achter de muziek aan probeert een antwoord te geven op al deze vragen. Deze artikelenbundel geeft een overzicht van de verschillende actuele visies op en definities van muzikaal erfgoed. Tegelijk worden overeenkomsten en verschillen tussen Vlaanderen en Nederland in de zorg voor dat erfgoed besproken. Bovendien bundelt dit boek in een toegankelijke taal de basisprincipes uit de disciplines die het fundament vormen voor een duurzame omgang met muzikaal erfgoed: archivistiek, museologie, bibliotheekwetenschappen en musicologie.
Achter de muziek aan behandelt niet alleen de actuele context waarbinnen de ontsluiting, de zorg voor en omgang met muzikaal erfgoed plaatsvinden, maar werpt tevens een blik op de toekomst. Dit boek richt zich dan ook tot iedereen die in contact komt met muzikaal erfgoed en de zorg ervoor ter harte neemt.

Het boek bevat bijdragen van ondermeer Eugeen Schreurs, Karel Moens, Carl Van Eyndhoven, Klaas Jaap van der Meyden, Ellen Kempers, Olmo Cornelis, Quinten van Wichelen, jan Dewilde, Maarten Beirens e.a. 

Info: www.acco.be


Related Items

Organisations:Resonant (bibliotheek, archief, studiecentrum)
Muziekcentrum Vlaanderen (ondersteunende organisatie, bibliotheek, archief, studiecentrum, website)

Terug Meer nieuws