ISCM Call for works 2011

This is an archived news item

20.06.2011

Voor de zesde keer op rij schrijft ISCM-Vlaanderen een "Call for Works" voor hedendaagse kunstmuziek uit, met als bedoeling uit recente Vlaamse creaties een aantal werken te selecteren die een internationaal potentieel bezitten. 

Een leescomité zal zich over de inzendingen buigen. De verkozen werken worden toegevoegd aan een database met het kwaliteitslabel ISCM-Vlaanderen vzw, van waaruit ze actief gepromoot kunnen worden in binnen- en buitenland. Zo komen ze o.m. in aanmerking voor inzending voor de World Music Days 2012 en voor uitwisselingen met buitenlandse ISCM-afdelingen.

Het leescomité van 2011 wordt voorgezeten en samengesteld door Robert H. Platz.

Elk lid van ISCM-Vlaanderen mag 1 werk gratis inzenden.
Voor bijkomende inzendingen, net zoals voor inzendingen door niet-ISCM-Vlaanderen leden, vragen we een bijdrage van 10 euro per werk, te storten op het rekeningnummer van ISCM-Vlaanderen 733-0326906-46. De werken moeten geschreven zijn na 1 januari 2006.

DEADLINE: 15 augustus

Het reglement en het inschrijvingsformulier staan op de website van ISCM – Vlaanderen.

www.iscm-vlaanderen.be

www.worldmusicdays2012.be

Related Items

Organisations:ISCM-Vlaanderen vzw (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)
ISCM - Call for Works (prijzen & wedstrijden)

Terug Meer nieuws