Sabam wil auteursrechten innen via tariefplan ISP's

This is an archived news item

09.11.2011

In een persbericht meldt Sabam dat het een twintigtal Internet Service Providers vraagt om 3,4% van de abonnementsprijzen door te betalen voor vergoeding van auteursrechten.

Persbericht

SABAM gaat aan de access providers (AP’s) vragen om een tariefplan te onderschrijven voor de beschermde werken die ze via hun netwerken op internet beschikbaar stellen. De AP’s bieden internetgebruikers namelijk de mogelijkheid om auteursrechtelijk beschermde werken te downloaden en uit te wisselen. Daarmee doen ze een ‘mededeling aan het publiek’ van werken waarop auteursrecht rust.  Op internet krioelt het tegenwoordig van beschermde inhoud. Tegelijkertijd nemen de inkomsten van de AP's fors toe terwijl de auteurs met een kluitje in het riet worden gestuurd. SABAM is gemachtigd om de rechten van de auteurs te verdedigen en vond het dan ook belangrijk om de rechten van de duizenden auteurs die zij vertegenwoordigt, in de digitale wereld te beschermen. 

De access providers bewust maken...
SABAM staat achter breedbandinternet en beseft dat grote downloadvolumes onvermijdelijk zijn. Ze is ook blij  met het succes van de AP’s en de gevolgen daarvan voor de verspreiding van werken en cultuur. Met haar initiatief beoogt ze voornamelijk een evenwichtige  verdeling van de winsten die het gebruik van beschermde werken opleveren.  
In dat kader heeft SABAM een dialoog opgestart met verschillende access providers. Die gesprekken verliepen weliswaar respectvol en constructief, maar we kunnen er niet omheen dat er geen concrete vooruitgang is geboekt. Op basis van de informatie die zij zal binnenkrijgen, zal SABAM aan de AP’s een vergoeding vragen voor de beschikbaarstelling van beschermde werken op internet. Voor die toestemming zal SABAM aan de access providers een tarief van 3,4% van de internetabonnementsprijs voorstellen, wat neerkomt op één euro per abonnee per maand. 
De aldus verleende vergunning betekent in geen geval een legalisering van al wat op internet gebeurt. De licentie is alleen bedoeld om de mededeling aan het publiek door de AP’s te legaliseren en staat los van alle andere activiteiten, zoals gratis of tegen betaling uploaden, downloaden of streamen. 
Dit initiatief vertaalt een wens waar veel artiesten al lang mee rondliepen, namelijk om een vergoeding te krijgen voor hun werk, voor hun kunst, in een stabiel en transparant rechtskader. “Een artiest/auteur levert met zijn werken grondstof aan het internet. Het is dan ook normaal dat hij er iets voor terugkrijgt. Een bakker moet zijn meel kopen, anders kan hij niet bakken en dus is een brood ook niet gratis’’, aldus Piet Goddaer (Ozark Henry).
Leggen we de resultaten van marktstudies van verschillende instellingen zoals de ISPA (Internet Service Providers Association of Belgium) en de BEA (Belgian Entertainment Association) naast het jaarverslag van SABAM, dan zien we dat de door SABAM geïnde omzet aan mechanische reproductierechten voor geluidsdragers tussen 2002 en 2009 met 62,61 % is gedaald. Terwijl het aantal internetaansluitingen in België tussen 2002 en 2009 sterk is toegenomen (+99 %), zijn de inkomsten van de Belgische muziekmarkt (fysieke 
verkoop) tijdens diezelfde periode met 40,4 % gedaald, wat neerkomt op een verlies van 58,1 miljoen €. Daarbij komt dat deze cijfers alleen slaan op de muziekindustrie. In tal van andere kunstdisciplines lijden echter ook enorm veel kunstenaars onder de beschikbaarstelling van hun werken op internet.

...zonder de internetgebruikers te straffen
Eerbied voor auteursrechten draagt bij tot de culturele verscheidenheid van onze samenleving. Alleen zo heeft de internetgebruiker de garantie dat hij in de toekomst nog van nieuwe werken kan genieten. SABAM vreest namelijk dat een gebrekkige vergoeding van kunstenaars op termijn het aantal artistieke creaties doet verminderen. Dit zal leiden tot een onmiskenbare culturele verarming.
In dat licht wil SABAM haar steentje bijdragen door een tariefplan voor te stellen, stof tot nadenken aan te reiken en de toekomstige debatten over de vergoeding van kunstenaars te stimuleren. SABAM wil beter inspelen op nieuwe gebruiksvormen en erop anticiperen door bedrijfsmodellen te kiezen die met alle rechthebbenden rekening houden. 

Daarom hebben wij besloten om elke access provider officieel een factuur te sturen om voor die 'mededeling aan het publiek' een vergoeding te innen. Zo hoeft niet de internetgebruiker de auteursrechten te betalen maar wel elke AP, voor wie de beschermde werken op internet een winstgevende handel vormen. SABAM hoopt dat de AP’s voor een bedrijfsmodel kiezen waarbij die vergoeding niet aan de internetgebruiker wordt doorgerekend.

Related Items

Organisations:Sabam (beheersvennootschap)

Terug Meer nieuws