Paul Craenen nieuwe directeur Musica

This is an archived news item

15.12.2011

Musica, Impulscentrum voor Muziek heeft bekend gemaakt dat huidig directeur Herman Baeten zal worden opgevolgd door Paul Craenen.

Herman Baeten richtte 34 jaar geleden Musica op en bouwde de organisatie uit tot een toonaangevend impulscentrum voor muziek. Het centrum wil ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen in het Vlaamse en Internationale kunsteducatieve veld. Daarom heeft de Raad van Bestuur besloten om per 1 januari Paul Craenen als nieuwe directeur aan te trekken. Hij zal nog een tijd in tweespan werken met Herman Baeten om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarna neemt hij definitief de fakkel over.
Met Paul Craenen heeft Musica resoluut gekozen voor een artistieke kracht om de inhoudelijke kwaliteit te bewaken. Paul Craenen is pianist/componist en expert in klankkunst. Vanuit zijn achtergrond en interesse is hij de geknipte persoon om Herman Baeten op te volgen.
De nieuwe directeur zal de ambitie en de missie van Musica op zijn manier verder vormgeven en eigen accenten leggen. Hij neemt daarbij het beleidsplan, nog opgesteld door Herman Baeten, als leidraad. Daarin staat te lezen:

Musica, Impulscentrum voor Muziek, inspireert jong en oud, liefhebbers en professionelen tot grensverleggende ervaringen in de rijke wereld van muziek, klank en stilte. Vertrekkende vanuit de beleving wil Musica op een vernieuwende en verrassende manier verwondering wekken, creativiteit aanwakkeren en een vuur ontsteken bij artiesten, deelnemers en toehoorders over alle denkbare grenzen heen.

Herman Baeten

Herman Baeten is van opleiding muziekwetenschapper. Hij was een aantal jaren actief in het onderwijs en dirigent en uitvoerder van historische muziek.

Hij richtte de organisatie Musica op. Hiervan werd hij later directeur. Oorspronkelijk was dit centrum vooral actief op gebied van historische uitvoeringspraxis, maar gaandeweg evolueerde het tot een impulscentrum voor muziek dat vooral op het vlak van de muziekeducatie in binnen- en buitenland bekend geraakte. Musica creëert samen met ouders, opvoeders, kunstenaars een muzikale omgeving voor baby’s en peuters van 0 tot 3. De muzikale ontwikkeling bij jonge kinderen wordt op een spontane manier gestimuleerd. Begeleid door ervaren kunstenaars denken kinderen en jongeren na over klank en geluid. Ze leren anders luisteren, steken op hoe artistieke ideeën kunnen rijpen en gaan ook zelf met klank aan de slag. In het traject klankkunst moedigt Musica jong en oud in een waaier van projecten aan om de rijkdom van klank te ontdekken en er op een inventieve manier mee om te gaan. Artiesten, denkers en pedagogen worden gestimuleerd om te zoeken naar nieuwe wegen om het grenzeloze karakter van klank verder te ontsluieren en te leren appreciëren. Van geïnteresseerde luisteraars tot internationaal erkende kunstenaars, allen vinden hun gading in ons traject langs kunst en muzikaal erfgoed. Musica daagt professionele musici uit, verruimt de blik van liefhebbers en stimuleert jonge artiesten in bewust omgaan met ons muzikaal verleden.

Herman Baeten stond ook mee aan de wieg van de muziekuitgeverij Alamire die heel wat wetenschappelijke publicaties, partituren en facsimile‟s uitgaf en grote internationale uitstraling kreeg met de wetenschappelijke uitgaven van partituren en boeken. Daarnaast was hij actief als hoofdredacteur van het tijdschrift Musica Antiqua en was hij uitgever van het muziektijdschrift Contrapunt. Hij is ook auteur van een aantal muziekanalytische publicaties.

Herman Baeten is tevens medestichter van de Alamire foundation, een wetenschappelijke organisatie die verbonden is met de universiteit van Leuven. Verder is hij ook bestuurder van Resonant, een organisatie die zich bezighoudt met het muzikale erfgoed.
Herman Baeten was voorzitter van de beoordelingscommissie muziek, publiceert regelmatig artikels over beleidsmateries en zit in verschillende adviesgroepen rond kunst en onderwijs. Hij is tevens lid van de Strategische Adviesraad Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast is hij nog actief als adviseur bij diverse muziekfestivals en concertorganisaties.


Paul Craenen

De muzikale carrière van Paul Craenen (1972) laat zich omschrijven als een slingerend pad tussen experiment en creatie, tussen doceren en musiceren, tussen schrijven over en denken in en rond muziek. Als muziekmaker en muziekdocent koppelt hij een klassieke scholing aan het werken met de nieuwste instrumenten en technieken. Als onderzoeker en publicist tracht hij de brug te slaan van de concrete muziekpraktijk naar wetenschappelijke inzichten en de bredere, maatschappelijke context waarin muzikale activiteit zich kan ontplooien.

Aan het Lemmensinstituut te Leuven behaalde hij meesterdiploma‟s voor piano (1995) en kamermuziek (1997). Sindsdien werkte hij in tal van muziekacademies als begeleider, leraar piano, begeleidingspraktijk en experimentele muziek. Hij was de bezieler van een aantal educatieve projecten rond nieuwe muziek en het gebruik van nieuwe media in het muziekonderwijs. In 2003 startte hij een proefproject „experimentele muziek‟ aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Oud-Heverlee, een project dat na enkele jaren werd goedgekeurd en geregulariseerd en intussen navolging kent in andere muziekacademies. Aan het Conservatorium van Amsterdam doceerde hij van 2007 tot 2009 „intermedia‟, een mastercursus waarin relaties tussen muziek en andere kunstvormen werden onderzocht.

Naast professionele taken in het deeltijdse kunstonderwijs is Craenen sinds eind jaren negentig steeds meer actief als componist en klankkunstenaar. Hij nam deel aan diverse internationale compositieseminaries. Zijn composities werden uitgevoerd op tal van podia in binnen -en buitenland en tijdens diverse festivals voor nieuwe muziek. Conceptualiteit, het gebruik van elektronica, choreografische en audiovisuele elementen kenmerken zijn composities. Een andere rode draad in zijn werk is de aandacht voor lijfelijke aanwezigheid en lichamelijke actie in de muziekuitvoering. Vanuit die interesse startte hij in september 2001 een postgraduaat onderzoek aan het Orpheus Instituut te Gent. Vanaf 2005 werd dit onderzoek verdergezet binnen het docARTES-traject (Orpheus Insituut Gent, conservatoria van Den Haag en Amsterdam, Lemmensinstituut en Universiteit Leiden). Op 29 maart 2011 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op een artistiek onderzoek vergezeld van het proefschrift 'Gecomponeerde Uitvoerders - Het musicerende lichaam vanuit compositorisch perspectief'.

Paul Craenen maakte deel uit van de ARTI-onderzoeksgroep aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en publiceerde artikelen over kunst en politiek, intermedialiteit, lichamelijkheid en geluidskunst. Hij is eveneens artistiek leider van Morf vzw, een jonge organisatie die zich richt op interdisciplinaire experimenten.

Related Items

Persons/artist(s):Herman Baeten (manager)
Paul Craenen (composer, musician, manager, )
Organisations:Musica Impulscentrum voor Muziek (muziekeducatieve organisatie, onafhankelijke organisator, muziekorganisaties, informatie, documentatie en promotie)

Terug Meer nieuws