Verslagen Jazz#Forum 2012

This is an archived news item

12.06.2012

Op dinsdag 13 maart kwam de Belgische jazzscene bijeen voor een tweede ontmoetingsmoment/sectordag in de Beursschouwburg te Brussel. Bekijk hier de langverwachte foto's en verslagen!

Jazz#Forum 2012 werd een tweetalige editie met als partners BOMM (bond van onafhankelijke musici), Les Lundis d'Hortense, JazzLab Series en Muziekcentrum Vlaanderen.

Aan de hand van 4  “ronde-tafelgesprekken” werden de volgende onderwerpen onder de loep genomen: subsidies en ondersteuning van de overheid; spreiding over de taalgrens en naar het buitenland; visibiliteit en imago; muziekuitgaven.
Deze tweede editie telde een 170tal deelnemers!
(Bekijk hier de aanwezigheidslijst)

Om de gesprekken rond deze thema's in goede banen te leiden werden de deelnemers in groepen gedeeld onder leiding van een moderator. Per thema werden een aantal 'gasten' uitgenodigd om deze gesprekken te stofferen met bijzondere ervaringen of andere invalshoeken. De documenten die u hieronder kan downloaden zijn een samenvoeging van de verslagen uit alle groepen. Men kan ze dan ook bekijken als lijvige studiedossiers!

De volgende Jazz#Forum sectordag gaat door op 11 maart 2014 in Flagey.

In tussentijd zal aan een aantal thema's verder worden gewerkt aan de hand van werkgroepjes, infosessies of overleg in subgroepen. Meer nieuws daarover volgt ondermeer via de nieuwsbrief van Muziekcentrum.

Een volgend netwerkmoment zal plaatsvinden in het kader van de Belgian Jazz Meeting 6-8 september 2013 in Luik.


1. subsidies en ondersteuning vanuit de overheid

In zowel de Franse als Vlaamse Gemeenschap bestaan verschillende vormen van subsidiemogelijkheden: beurzen voor kunstenaars, tussenkomsten voor reizen, projectsubsidies voor creaties of opnames, structurele ondersteuningen, tussenkomsten in de vorm van bijpassen bij concerten (Art & Vie in Wallonië – aanbod Podium/Nieuw Talent in Vlaanderen). Toch blijken de subsidievormen niet altijd goed aan te sluiten op de praktijk van de jazzsector.

Welke zijn de knelpunten in het proces bij het aanvragen en toekennen van subsidies? Komt het subsidiegeld voldoende tot bij de muzikant of scheppend kunstenaar of is er meer nood aan andere ondersteuning dan financiële (administratieve, productionele,... ondersteuning)? Zou het werken via een Fonds een oplossing kunnen bieden? Wordt streven naar een centrum voor jazz met een creatieplek en ondersteunende rol een prioriteit naar de toekomst? En waar situeert jazz zich in de huidige discussies over meer liberale tendensen in de subsidiepolitiek en de opkomende noodzaak tot het verwerven van andere inkomsten dan subsidies?

Download hier : Jazz#Forum 2012 verslag subsidies


2. spreiding over de taalgrens en naar het buitenland

In België bloeit een rijk cultureel aanbod, maar toch blijft het een kleine oppervlakte met beperkte mogelijkheden tot spreiding van concerten en aanspreken van een publiek. Toegang vinden tot een buitenlandse markt en de andere kant van de taalgrens is bijgevolg een prioriteit, toch geen evidentie.

Welke resultaten biedt een evenement als de Belgian Jazz Meeting? Zien we heil in het oprichten van een exportbureau voor jazz zoals in enkele van de ons omringende landen? Welke zijn de meeste effectieve middelen om toegang te vinden tot de buitenlandse markt? Welke uitwisselingsprojecten bestaan er tussen Belgische organisatoren en hun buitenlandse collega’s?

Download hier : Jazz#Forum 2012 verslag spreiding


3. visibiliteit en imago

In de media van vandaag krimpt het aandeel voor cultuur. De artistieke waarde van een project of product lijkt van ondergeschikt belang aan een oppervlakkig kader dat voor ‘nieuwswaarde’ zorgt. De journalisten zelf hebben het steeds moeilijker om hun publicatieruimte of zendtijd voor jazzmuziek op te eisen. En vanuit de sector zelf komt amper of geen reactie op het wegvallen van ruimte in de kranten en zendtijd op de radio.

Wat kan de sector als geheel doen om meer aandacht voor jazz te krijgen in de ‘grote media’. En zijn deze grote media eigenlijk wel de juiste kanalen om een publiek voor jazz te bereiken? Bieden de sociale media alternatieven op de traditionele geschreven pers? En hoe zit het met blogs en gespecialiseerde internetsites? En welke strategie kan men vandaag ontwikkelen om de aandacht van journalisten en redacties te trekken? Overleven de gespecialiseerde media, wat blijft er van over? Hoe wordt dit aangepakt in andere sectoren?Wat is de rol van de muzikanten/organisatoren in de promotie van het genre?

Download hier : Jazz#Forum 2012 verslag imago


4. muziekuitgaven

Met de komst van het internet en downloadbare muziek davert de muziekindustrie op zijn fundamenten. Er is een veelheid aan artiesten, maar slechts enkelen slagen erin een plaat te maken, een label te vinden en dan de plaat te verkopen. Met verkoopcijfers van 200 tot 1000 exemplaren per album voor Belgische jazz-albums, kunnen we niet echt spreken van een overdonderend succes. De markt evolueert supersnel en één van de nieuwste financieringsmethodes van ‘crowdfunding’ vindt ook ingang in de culturele wereld.

Wat is vandaag nog de dag de functie en het nut van CD-producties? Kan ‘crowdfunding’ een oplossing bieden voor het wegvallen van financiering uit platenlabels? Kunnen platenlabels niet beter fusioneren en als grotere structuren naar synergie toe werken? Zijn er nog andere aantrekkelijke alternatieven om je opgenomen muziek aan te bieden aan een publiek? In welke mate speelt het live circuit een rol in de verkoop van opgenomen muziek en omgekeerd? Hoe wordt dit aangepakt in andere sectoren?

Download hier : Jazz#forum 2012 verslag releases


Moderatoren: Sara Moonen, Ann Overberg, Henri De Cooman, Hedwige Pint, Lotte De Bruyn, Peter Heyndrickx, Fabien Resimont
Gasten:

  • Subsidies: Tim Lodens (Agentschap Kunsten, Joost Fonteyne (Happy New Festival Kortrijk/Muziekcommissie) Claire Girardeau (Cervice de la musique), 
  • Spreiding Internationaal: Paul Gompes (Muziekcentrum Nederland/vroegere Dutch Jazz Connection), Patrick Printz (Wallonie-Bruxelles Musiques), Liliana Graziani (WBM), Katrien van Remortel (Muziekcentrum)
  • Imago & visibiliteit: Sévérine Provoost (persattaché SPCC), Matthieu Durand (CrissCrossJazz), Hanne Valckenaers (Homerunrecords/Milow),
  • Muziekreleases: Deejay Grazzhoppa; Werner Boyens (EMI), Remy Planchenault (Igloo), Johan Van Roy (Deezer)

Bekijk hier het fotoverslagRelated Items

News:Vierde editie Jazz#Forum: Save the date! (19.11.2015)
Ontmoeting tussen musici en JazzLab Series in Huis 23 (30.08.2012)
'Proloogvergadering' jazz & improv-programmatoren (14.08.2012)
Organisations:JazzLab Series (ondersteunende organisatie, onafhankelijke organisator)
Muziekcentrum Vlaanderen (ondersteunende organisatie, bibliotheek, archief, studiecentrum, website)
Les Lundis d'Hortense (ondersteunende organisatie, muziekeducatieve organisatie)
Beursschouwburg (grote concertzaal, club / kleine concertzaal)

Terug Meer nieuws