Meet the Promotor - Videoverslag

This is an archived news item

05.02.2013

Op 30 januari organiseerde Poppunt in Huis 23 een ontmoeting met de crème de la crème van de Vlaamse freelance promotors. Brigitte Verbruggen, Annemie Arnauts, Chris Prouvé, Jo Langela, Filip De Groote, Géraldine Merchiers en Kurt Frederickx kwamen er hun boekje opendoen over een beroep dat zich meestal achter de schermen afspeelt. Een integraal video-verslag vind je vanaf nu op YouTube.

Related Items

Organisations:Poppunt (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)

Terug Meer nieuws