Nieuwe biografie uit over Robert Herberigs

This is an archived news item

23.04.2014

Marcel Lequeux schreef een uitgebreide en goed gedocumenteerde biografie over duizendpoot Robert Herberig: Robert Herberigs. Componist - schilder - schrijver 1886-1974.  Ingesloten een cd met fragmenten uit zijn belangrijkste werken waaraan het Muziekcentrum graag meewerkte.

De biografie over deze uitzonderlijke kunstenaar, is gesteund op getuigenissen van tijdgenoten, foto's en persartikels, brieven, programma's.. Ze wil zo een beeld geven niet alleen van een kunstenaar en de mens, maar ook van de culturele, economische, politieke en maatschappelijke context waarin zijn werk ontstond.

Auteur van het boek is Marcel Lequeux, gewezen buitengewoon professor aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth en gastdocent aan de ARTEZ-Hogeschol (Nederland), met medewerking van Vic Nachtergaele, Em. prof. dr. romaanse filologie, KuLeuven en Nikkie Herberigs kunsthistorica.

Wie is nu Robert Herberigs:

Robert Herberigs, bejubeld Gentenaar en ereburger van zijn tweede vaderstad, Oudenaarde, is
wellicht de merkwaardigste Vlaamse componist uit de 20e eeuw: Als 23-jarige kaapt hij de zo
begeerde Eerste Prijs weg op de befaamde compositiewedstrijd “Prijs van Rome” ! In 1912
presteert hij het in de Gentse opera een avondvullend concert te geven met uitsluitend eigen
werk. Een jaar later is hij present op de Wereldtentoonstelling en ijvert er voor de
opwaardering en representatie van de Vlaamse kunstenaars. Het zijn woelige tijden!
In 1915 huwt hij Irene Gevaert, dochter van de Oudenaardse industrieel en mecenas
Omer Gevaert. Het koppel zal zich na de oorlog in de stad van Adriaan Brouwer vestigen.
De
composities van Robert veroveren de Belgische podia van Oostende tot Brussel. Zijn
pianowerken en liederen worden door de Nederlandse en Franse critici gunstig onthaald. Zijn
opera ‘Le Mariage de Rosine’ boekt in de Gentse opera groot succes. Maar baanbrekend is
zijn bijdrage tot de vernieuwing van de religieuze muziek: hij is dé Vlaamse toondichter die
de kerkmuziek terug een sacrale inhoud geefi. Men vergelijkt zijn missen met de
revolutionaire ‘Kruisweg’ van Servaes

Terzelfder tijd en in alle stilte neemt Herberigs zijn plaats in bij de schilders van de
Vlaamse Ardennen en borstelt tientallen doeken die de Oudenaardse vesten vereeuwigen.

Na WO II speelt hij een grote rol bij de ontplooiing van de Vlaamse radio N.I.R. en de nieuwe
strijd voor de kunstenaars van eigen bodem tegen het opruklcend internationalisme. Gesteund
door producer Corneel Mertens en dirigent Franz André, componeert hij niet minder dan 25
grote symfonische werken die een wereldwijde uitstraling kennen. In zijn geboortestad maakt
hij fürore met de muziek voor het massaspel ‘Het Lam Gods’, later met de evocatie ‘Het
Gravensteen’.
Na een korte episode te Antwerpen, waar hij de oubollige KVO omvormde tot een
modern operahuis, voltrekt zich te Oudenaarde een merkwaardige metamorfose van de
kunstenaar Herberigs. De muziek verdwijnt naar het tweede plan en de schilderkunst
evolueert van figuratief naar een hoogst originele kosmische, visionaire abstracte kunst. Maar
hevige kleurenexplosies blijven de musicus verraden!
Hoezeer Herberigs verbonden is met streek en volk, bewijst ten slotte zijn literaire
productie, inzonderheid de ontroerende roman ‘Pasterke Candeels’.
Robert Herberigs is laureaat van de provincie Oost-Vlaanderen, ereburger van de stad
Oudenaarde

Ingesloten in het boek is een 70 minuten durende cd met 16 fragmenten uit zijn muzikaal oeuvre en een uniek document met de stem van de auteur. Het Muziekcentrum verleende graag haar medewerking ivm de historische opnames.

Het boek is te verkrijgen in de FNAC Gent, in boekhandel Beatrijs te Oudenaarde , in boekhandel Theoria te Kortrijk en via info@rorbert.herberigs.be

Prijs 30 euro

Related Items

Persons/artist(s):Robert Herberigs (composer)
Documents:Robert Herberigs. Componist - schilder - schrijver 1886-1974 (biography)

Terug Meer nieuws