Jeugd en Muziek Vlaanderen zoekt leden voor de Raad van Bestuur

This is an archived news item

12.02.2015

Jeugd en Muziek zet kinderen en jongeren in vuur en vlam voor de enorme rijkdom en diversiteit aan ‘ongehoorde’ muziek van hier en elders. De organisatie staat voor grensverleggende, kwaliteitsvolle en duurzame muziekeducatie. Momenteel is Jeugd en Muziek Vlaanderen op zoek naar leden voor de Raad van Bestuur.

Profiel

De leden van de Raad van Bestuur:

•               Onderschrijven de missie, organisatievorm en werkwijze van Jeugd en Muziek Vlaanderen.
•               Beschikken over een brede cultureel-maatschappelijke oriëntatie en een relevant actief netwerk.
•               Weten een goede balans te vinden tussen enerzijds het actief meebesturen op hoofdlijnen en anderzijds het respecteren van de rol van de directie. De leden van de Raad van Bestuur voelen aan wanneer nauwere betrokkenheid gewenst of zelfs noodzakelijk is.
•               Zijn voldoende beschikbaar; voor minimaal zes vergaderingen per jaar en daarnaast voor de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering (twee maal per jaar in het weekeinde).
•               Zijn in staat en bereid om hun netwerk aan te wenden voor Jeugd en Muziek Vlaanderen en als ambassadeur van de organisatie te fungeren.
•               Zijn onafhankelijk. Dat wil zeggen: vervullen hun mandaat niet in functie van individuele belangen maar in het belang van en namens het geheel van de organisatie en haar werking.

De leden van de Raad van Bestuur geven blijk van:

•               Vertrouwdheid en actieve betrokkenheid bij de werking van onze sleutelpartners als onderwijs, jeugdwerk, jeugdbeleid, cultuurbeleid, lokaal beleid, DKO, beleid op Vlaams niveau… (linken met onze inhoudelijke en educatieve werking)
•               (en/of) zakelijke competenties op het vlak van financiën, HR, marketing, innovatie, juridisch… (linken met de zakelijke aspecten van onze werking)
•               Bestuurlijke ervaring
•               Persoonlijk netwerk

De leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen samen alle Vlaamse regio’s en Brussel. De meerderheid beschikt over ruime politiek-bestuurlijke ervaring, terwijl minstens een van hen juist een veelbelovend jong talent of starter is.

Meer informatie en reageren
Bezorg je cv met bondige motivering graag uiterlijk 5 maart 2015 ter attentie van Charlotte Rommes (Zakelijk coördinator) op het e-mailadres charlotte@jeugdenmuziek.be. De motivering beschrijft aan welke specifieke aspecten van het functieprofiel de kandidatuur beantwoordt.

Voor vragen over deze oproep of de inhoud van de vacature is Charlotte Rommes bereikbaar op het vermelde e-mailadres of telefonisch via +32 2 533 39 13.


Related Items

Organisations:Jeugd en Muziek Vlaanderen (muziekeducatieve organisatie)

Terug Meer nieuws