ISCM-Vlaanderen 'Call for Works 2015' - verlenging deadline!

This is an archived news item

14.07.2015

Naar jaarlijkse gewoonte schrijft ISCM-Vlaanderen een ‘Call for Works’ voor hedendaagse muziek uit, met als bedoeling uit recente Vlaamse creaties een aantal werken te selecteren die een internationaal potentieel bezitten.

Een leescomité zal zich over de inzendingen buigen. De verkozen werken worden toegevoegd aan een database met het kwaliteitslabel ISCM-Vlaanderen, van waaruit ze actief gepromoot kunnen worden in binnen- en buitenland. Zo komen ze onder meer in aanmerking voor inzending voor de World Music Days 2016 te Tongyeong en voor uitwisselingen met buitenlandse ISCM-afdelingen.

Zowel leden van ISCM-Vlaanderen als niet-leden kunnen deelnemen aan deze Call for Works. De precieze voorwaarden zijn neergeschreven in het reglement.

Wie een compositie wil inzenden, dient het inschrijvingsformulier samen met zijn of haar volledige dossier ten laatste op maandag 21 juli 2015 digitaal in te sturen via coordinator@iscm-vlaanderen.be. Eventuele stukken op papier of cd dienen ten laatste op 21 juli 2015 te worden verzonden naar MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], Minderbroedersstraat 48, 3000 Leuven. De poststempel geldt daarbij als bewijs.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Christine Dysers via coordinator@iscm-vlaanderen.be of telefonisch via het nummer 0479/21 47 35.

Related Items

Organisations:ISCM-Vlaanderen vzw (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)
ISCM - Call for Works (prijzen & wedstrijden)

Terug Meer nieuws