Zakelijke omkadering

Zakelijk advies nodig?

Vermits kunstenaars over de verschillende kunstdisciplines heen vaak met dezelfde zakelijke vragen zitten, hebben de kunstensteunpunten samen met de sociale partners in 2004 het Kunstenloket opgericht. Het Kunstenloket verstrekt informatie en eerstelijnshulp inzake juridische en zakelijke aspecten van artistieke activiteiten. Je kan er terecht voor allerhande info rond het sociaal statuut van de kunstenaar, fiscaliteit, vzw-wetgeving, auteursrechten, verblijfsrecht, contracten en management enz... Op www.kunstenloket.be vind je al heel wat basisinformatie terug. Daarnaast organiseert het Kunstenloket ook regelmatig infosessies en workshops en kan je ook een individuele afspraak maken met één van de medewerkers. Om zijn werking nog beter op zijn doelgroep af te stemmen, werkt het Kunstenloket vzw samen met Upwards cvba, die zich richt tot organisaties (vzw's, vennootschappen, collectieven, zelfstandigen) actief in de creatieve en culturele industrieën. Upwards biedt diensten aan op expertniveau in een verstaanbare taal en tegen een betaalbare prijs. De dienstverlening bestaat uit het aanreiken van advies, audit, begeleiding en opleiding. Opstellen van organisatieplannen, juridisch en fiscaal advies, nalezen en opstellen van documenten en contracten, clausules rond auteursrechten, projectmanagement, businessplanning, enz. Neem een kijkje op upwards.be en vraag vrijblijvend hoe zij je organisatie kunnen helpen om inkomsten te genereren uit jouw creativiteit.
Ook Poppunt, het aanspreekpunt voor muzikanten & dj's in Vlaanderen, biedt zakelijk advies voor ondernemende artiesten. 'De Muzikantengids' is een lijvig handboek waar thema's als rechtsvormen, belastingen, boekhouding, auteursrechten, enz. op een toegankelijke manier worden toegelicht met de nodige tips & trics. Ook in de rubriek 'Popinfo' op de Poppunt-website vind je de antwoorden op een aantal vaakgestelde vragen. Wie advies op maat nodig heeft kan bij Poppunt een afspraak maken via popadvies@poppunt.be of tel 02 504.99.00.

Organisatievormen

Het Kunstenloket biedt op zijn website een overzichtelijk geheel van informatie aan over de meest voor de hand liggende rechtspersonen in de culturele sector.  Je kan deze info hier raadplegen.

Unizo, de Unie van zelfstandige ondernemers, maakt op haar website schematisch een vergelijking tussen de verschillende mogelijke rechtsvormen. Voor deze info, klik hier.

Juridische omkadering (feitelijke vereniging)

Op de Website van Procura staat een interessant overzicht van de rechten en plichten/voor- en nadelen van een feitelijke vereniging. Klik hier.

Juridische omkadering (vzw)

Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor VZW's biedt op zijn website www.vsdc.be een schat aan informatie aan omtrent VZW's. Vragen zoals "hoe richt ik een vzw op?," "Hoe gebeurt de boekhouding?," "Hoe ontbind ik een vzw?" worden er behandeld.

Op de website van Het Koninklijk instituut der Bedrijfsrevisoren vind je een handige brochure over de boekhoudkundige verplichtingen van kleine en grote vzw's.  Klik hier voor meer informatie.

Een management zoeken

De Vlaamse Music Managers Federation (MMaF) verenigt managementbureaus uit Vlaanderen. Je kan bij de organisatie terecht (www.mmaf-belgium.be) voor de ledenlijst. In de Muziekcentrum-databank verzamelen we eveneens de contactgegevens van Vlaamse managementbureaus. Je kan de lijst hier raadplegen.

Een boekingskantoor zoeken

Een boekingskantoor of impressariaat helpt je aan optredens in ruil voor een percentage op je uitkoopsom. Organisaties die als boekingskantoor werken, moeten hiervoor sinds 2011 niet langer over een vergunning beschikken. In de Muziekcentrum-databank verzamelen we eveneens de contactgegevens van Vlaamse boekingskantoren. Je kan de lijst hier raadplegen.
Enkel voor uitzendkantoren (Sociaal Bureau voor Kunstenaars - SBK's) geldt nog steeds dat deze een erkenning moeten aanvragen bij de Vlaamse overheid. Meer informatie hierover vind je op de website Werk.be; een lijst met erkende uitzendkantoren kan je hier downloaden.

Algemene juridische info

www.mesotten.be is een portaalsite voor ondernemers en kmo's. Op deze handige site staan  rechtstreekse linken naar juridische teksten, formulieren, lijsten van erkende beroepsgroepen e.d...

Related Items

Organisations:Kunstenloket (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)
Poppunt (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)
Upwards (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)