Een radicaal vernieuwend venster op de wereldHet Transit-festival in Leuven en de World Music Days

Type:artikel
Author:Mark Delaere
SourceStaalkaart
Source:Staalkaart
Publication date:08.2012
Edition:16
Page(s):94-97
Language:Dutch
Can be consulted:at Flanders Music Centre

Related Items

Organisations:ISCM-Vlaanderen vzw (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)
TRANSIT (festival)