Tijd in noot - Raf GoormansIn dienst van kerk en koor

Type:interview
Author:Simon De Rijcke
SourceAmbrozijn
Source:Ambrozijn
Publication date:12.2008
Year:26
Edition:3
Page(s):13-17
Language:Dutch
Can be consulted:at Flanders Music Centre
Stocknumber:2398

Short description

Simon de Rijcke in gesprek met de oudste, nog levende componisten. In deze editie een interview met Raf Goormans, in zijn actieve leven onder meer hoofdbibliothecaris van het CeBeDeM (Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie).